за публична продан към съдебен регион Тервел
Тип Площ Населено място Адрес Начална цена (лв.) Публикувана на Срок Обявяване на Сканирано обявление

1/5 ид.ч. от земеделска земя- поземлен имот - НИВА

23,500 дка

 

с.Орляк, общ.Тервел, местонст "Ямките"

 

с.Орляк, общ.Тервел, местонст "Ямките"

 

4811,70лв.

 

10.08.2016г.

от 27.09.2016г.

до 27.10.2016г.

 

28.10.2016г.

 

сканирано обявление

1/7 ид.ч. от земеделска земя-поземлен имот НИВА

1/7 ид.ч. от земеделска земя-поземлен имот НИВА

1/7 ид.ч. от ЛОЗЕ

1/7 ид.ч. от ЛОЗЕ

 

 

13,995 дка

 

10,900 дка

0,500 дка

0,500 дка

 

Местност "Вълчата махала" в землището на с.Каблешково

Местност "Каракостовата нива " в землището на с.Каблешково

Местност "Лозята" в землището на с.Каблешково

Местност "Лозята" в землището на с.Каблешково

 

 

с.Каблешково, общ.Тервел, обл.добрич

2759,00лв.

2131,15лв.

97,00лв.

97,00лв.

11.08.2016г.

от 27.09.2016г.

до 27.10.2016г.

28.10.2016г.

 

сканирано обявление

 

поземлен имот, ведно с

промишлена сграда

промишлена сграда

 

1434 кв.м.

802 кв.м.

339 кв.м.

гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.Цар Калоян №26 53533,92лв. 08.06.2017г. от 26.06.2017г. до 26.07.2017г. 27.07.2017г.

 

сканирано обявление
               

 

сканирано обявление
           

 

 

 

сканирано обявление
              .

 

сканирано обявление